2018 השנה שהייתה...

רגעי לימוד וכיף... 

יצירות תלמידים בחוגי קיץ וסדנאות יצירה